Wasiliana Nasi

Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali - Tanga
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
Barabara ya Uhuru
Jengo la Bodi ya Mkonge
S.L.P423
TANGA
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali - Kilimanjaro
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
Mtaa wa Mawenzi
Jengo la TRA
Ghorofa ya Kwanza
S.L.P470
MOSHI
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali - Arusha
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
Mtaa wa Sekei
Jengo la Mkoa
Ghorofa ya Kwanza
Chumba Na 56
S.L.P.1907
Arusha
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali - Mtwara
Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali
Barabara ya Tanu
Jengo la Chama cha Walimu
Ghorofa ya Kwanza
Chumba Na 1
S.L.P.147
Mtwara