Kanusho

Taarifa juu ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali hutolewa kuzingatia msingi, umuhimu na usahihi wa maudhui yake.

Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali inaweza kuwa na wavuti za tovuti za nje zilizo za serikali au zisizo za serikali isipokuwa pale itakapoelekezwa vinginevyo;

Hatuna jukumu au dhima kwa maudhui na shughuli za tovuti yoyote ya nje; Kama una maswali yoyote kuhusu maudhui yaliyomo kwenye tovuti ya ofisi, tafadhali wasiliana nasi kupitia info@agctz.go.tz