Maswali Yaulizwayo Mara kwa Mara

Majukumu ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali

Mwanasheria Mkuu wa Serikali ndiye mwenyejukumu la kuiwakililsha serikali katika masuala yote yanayohusiana na Sheria