Kitengo cha Uhasibu na Fedha

Kitengo hiki kinahusika na usimamizi wa Fedha na Huduma za Uhasibu unaozintatia  Ubora na Thamani ya Fedha katika Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali.