Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali

OUR HISTORY

Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali imeanzishwa chini ya Ibara ya 59 (1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mwaka 1977. Jukumu  kubwa la Ofisi hii ni  kuishauri Serikali  katika   masuala yote ya kisheria ndani na nje ya Nchi katika  maeneo yote ya Uandishi wa Sheria, Urekebu wa Sheria, Ufasiri Sheria, Upekuzi na Uchambuzi wa Mikataba mbalimbali ya kiuwekezaji. Aidha,  Ofisi hi inaiwakilisha Serikali  Kitaifa, Kikanda na  Kimataifa  katka masuala yenye maslahi kwa Taifa kama yalivyoonneshwa katika Ibara ya 59(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya Mwaka 1977 na katika Sheria ya Utekelezaji wa Majukumu ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali  Sura ya 260.