Upekuzi wa Mikataba

Upekuzi wa Mikataba

DIVISHENI  YA MIKATABA NA MAKUBALIANO YA KIMATAIFA

Divisheni hii inahusika na  kutoa  Ushauri  na kuendesha Majadilano kwa niaba ya Serikali katika Mikataba yote.

MAJUKUMU YA  DIVISHENI   YA MIKATABA

  • Uhakiki wa Mikataba ya Manunuzi
  • Uhakiki wa Makubaliano ya Kitaifa na Kimataifa
  • Kuhudhuria na kutoa mapendekezo ya nchi katika vikao vya kikanda na kimataifa kwa maslahi ya nchi
  • Kuhudhuria Vikao vya Majadiliano ya Mikataba mbali mbali yenye maslahi kwa nchi kila inapohitajika;na
  • Kutoa Ushauri kwenye Mikataba ya Mikopo

SEHEMU ZA DIVISHENI  YA MIKATABA

Divisheni ina Sehemu Tatu (3)vinavyoongozwa na Wakurugenzi Wasaidizi. Sehemu hizo;  

  • Sehemu ya Mikataba ya Ununuzi wa Umma
  • Sehemu ya Mikataba na Makubaliano ya Kimataifa
  • Sehemu ya Mikataba ya Uwekezaji, Maliasili na Fedha