Uandishi wa Sheria

Uandishi wa Sheria

 

Kwa  mujibu wa Hati ya Idhini ya Maboresho ya Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali  Tangazo la  Serikali Na.48 la Mwaka 2018 ,Ofisi hii inatekeleza majukumu  yafuatayo Kupitia Divisheni ya Uandishi wa Sheria.

 

  1. Kutoa ushauri kwa Wizara, Idara Zinazojitegemea na Taasisi za Serikali kuhusu mchakato wa utungwaji wa sheria na masuala mengine yahusuyo sheria;
  2. Kutoa ushauri stahiki wa sheria zilizotungwa na Bunge, Sheria ndogo na maazimio mbalimbali;
  3. Kuandaa miswada sheria kwa ajili ya kuwasilisha Bungeni;
  4. Kuandaa Hati zote za kisheria na Maazimio kwa ajili ya kuidhinishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania;